Kalendarz roku szkolnego, imprez, uroczystości szkolnych

Jesteś tu: » Strona główna » Kalendarz roku szkolnego, imprez, uroczystości szkolnych

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03 września 2018r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.oraz przepisy na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2018r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002r. Nr

46, poz. 432, z późn. zm)

Ferie zimowe

11 stycznia 2019 r. - 24 lutego 2019r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –(Dz.U. z 2002r. Nr

46, poz. 432, z późn.zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

21 kwietnia 2019r. - 23 kwietnia 2019r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002r. Nr

46, poz. 432, z późn.zm.)

Egzaminy ósmoklasisty

 15, 16, 17 - kwietnia 2019r.

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:


10.04.2019r. – część humanistyczna

11.04.2019r. - część matematyczno-przyrodnicza

12.04.2019r. - język obcy nowożytny

(www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty – (Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) -pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223, z późn.zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002r. Nr46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie letnie

22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

I półrocze od 03.09.2018r. do 31.01.2019r.

 

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UNIEJOWIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

(w dni te Szkoła zapewnia opiekę dla uczniów pracujących rodziców, którzy tego potrzebują):

    • 02 listopad 2018r.
    • 12 listopad 2018r.
    • 02  maja 2019 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach
dydaktyczno-wychowawczych.
Liczymy na pomoc i rzeczowe uwagi o naszej pracy. Życzymy sukcesów Państwa Dzieciom a naszym Uczniom,

Państwu zaś zadowolenia z pracy naszej Szkoły.Opracowanie: szkolnastrona.pl