Kalendarz roku szkolnego, imprez, uroczystości szkolnych

Jesteś tu: » Strona główna » Kalendarz roku szkolnego, imprez, uroczystości szkolnych

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2016 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2016 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr

46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie zimowe

16-29 stycznia 2017 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr

46, poz. 432, z późn.zm.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18 kwietnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr

46, poz. 432, z późn.zm.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:


19.04.2017 – część humanistyczna

20.04.2017 - część matematyczno-przyrodnicza

21.04.2017 - język obcy nowożytny

(www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty – Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie letnie

24 czerwca – 31 sierpnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

 

Dodatkowe dni wolne od nauki szkolnej (ustalone wewnętrznie przez Szkołę):

  • 31.10.2016r.   -  dzień wolny dla uczniów
  • 19.04.2017r.   -  egzamin Gim.
  • 20.04.2017r.   -  egzamin Gim.
  • 21.04.2017r.   -  egzamin Gim.
  • 02.05.2017r.   -  (święto Flagi)
  • 16.06.2017r.   -  (piątek po Bożym Ciele)

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach
dydaktyczno-wychowawczych.
Liczymy na pomoc i rzeczowe uwagi o naszej pracy. Życzymy sukcesów Państwa Dzieciom a naszym Uczniom,

Państwu zaś zadowolenia z pracy naszej Szkoły.Opracowanie: szkolnastrona.pl