Kalendarz roku szkolnego, imprez, uroczystości szkolnych

Jesteś tu: » Strona główna » Kalendarz roku szkolnego, imprez, uroczystości szkolnych

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04 września 2017r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46 poz. 432, z późn. zm.oraz przepisy na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002r. Nr

46, poz. 432, z późn. zm)

Ferie zimowe

29 stycznia 2018 r. - 11 lutego 2018r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –(Dz.U. z 2002r. Nr

46, poz. 432, z późn.zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca 2018r. - 03 kwietnia 2018r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z

dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002r. Nr

46, poz. 432, z późn.zm.)

Egzamin przeprowadzany
w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:


18.04.2018r. – część humanistyczna

19.04.2018r. - część matematyczno-przyrodnicza

20.04.2018r. - język obcy nowożytny

(www.cke.edu.pl)

podstawa prawna:

art.9a ust.2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty – (Dz.U z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) -pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodoej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016r. poz. 2223, z późn.zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18

kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002r. Nr46, poz. 432, z późn. zm.

Ferie letnie

23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W UNIEJOWIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

(w dni te Szkoła zapewnia opiekę dla uczniów pracujących rodziców, którzy tego potrzebują):

    •  18, 19, 20 kwietnia 2018 r. (egzaminy gimnazjalne)
    •  02 i 04 maja 2018 r.
    •  01 czerwca 2018 r.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszych przedsięwzięciach
dydaktyczno-wychowawczych.
Liczymy na pomoc i rzeczowe uwagi o naszej pracy. Życzymy sukcesów Państwa Dzieciom a naszym Uczniom,

Państwu zaś zadowolenia z pracy naszej Szkoły.Opracowanie: szkolnastrona.pl