Zajęcia pozalekcyjne

Jesteś tu: » Strona główna » Zajęcia pozalekcyjne

            Zajęcia pozalekcyjne zajęcia odbywające się w szkole
lub poza jej terenem,

są przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego,
a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia,

a także zagospodarowującą kulturalny wypoczynek i rozrywkę.

W zależności od rodzaju zajęć mogą one pomóc
w uzupełnieniu braków w nauce

lub przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach.


Celem organizowania zajęć pozalekcyjnych jest rozbudzanie
i rozwijanie zainteresowań uczniów.


Opracowanie: szkolnastrona.pl