Szkolna świetlica/obiady/mleko

Jesteś tu: » Strona główna » Szkolna świetlica/obiady/mleko

 

 Tygodniowy plan zajęć świetlicowych

w roku szkolnym 2016/2017

 

OPIEKA  ŚWIETLICOWA  NAD  UCZNIAMI  DOWOŻONYMI

 

Godziny

(od-do)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

720-805

(grupa)

45 min.

R. Pełka

T. Gadzinowska

S. Napieraj

A. Sowa

E. Bartnik

735-805

(grupa)

30 min.

A. Bugajak

T. Gadzinowska

S. Napieraj

P. Nowak

E. Bartnik

P. Nowak

J. Pawlak

E. Bartnik

R. Pełka

U. Świerczyńska

A. Bugajak

J. Pawlak

U. Świerczyńska

A. Bugajak

P. Nowak

R. Pełka

1150-1210

20 min.

R. Pełka

1145-1315

(1 godz. 30 min.)

 1. Filas

A. Filas

A. Sowa

1145-1315

(1godz. 30 min.)

 1. Filas

1210-1310

1 godz.

__________

T. Bartosik

A. Bugajak

 

1315-1400

(6 godz.)

45 min.

A. Bugajak

R. Pełka

A. Bugajak

 

P. Nowak

A. Sowa

P. Nowak

1410-1510

(7 godz.+ II odwóz)

1 godz.

A. Bugajak

R. Pełka

S. Bugajak

H. Wielogórka

A. Bugajak

P. Nowak

R. Pełka

A. Sowa

A. Bugajak

P. Nowak

R. Pełka

A. Sowa

P. Nowak

A. Sowa

M. Derlacz

E. Trzmielewska

P. Nowak

M. Tylki

J. Pawlak

H. Wielogórka


Opieka świetlicowa podczas odwozów


 

Godziny

(od-do)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1255-1305

(I odwóz)

10 min.

E. Trzmielewska

J. Wicherkiewicz

H. Wielogórka

A. Wiktorska
(do 1315)
 L. Zaradzka

 

W. Pietrzak – Tyczka

A. Wiktorska

W. Pietrzak – Tyczka

J. Wicherkiewicz

W. Pietrzak – Tyczka

L. Zaradzka

1455-1505

(II odwóz)

10 min.

A. Pajor

 

L. Zaradzka

J. Pawlak

H. Wielogórka

A. Pajor


 

PROGRAM PRACY ŚWIETLICY

 

Zadania realizowane w ciągu całego roku szkolnego

 1. Kształcenie nawyków kulturalnego zachowania (kultura osobista, kultura słowa).
 2. Kształcenie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie, grze, nauce.
 3. Udzielanie pomocy uczniom w odrabianiu prac domowych.
 4. Różne formy pracy z książką i czasopismem.
 5. Zabawy i gry stolikowe, dydaktyczne, zajęcia muzyczne, relaksacyjne, plastyczne.
 6. Organizowanie konkursów w grupie świetlicowej.
 7. Kształtowanie otwartości i kreatywności poprzez dyskusje, pogadanki, luźne wypowiedzi.

Regulamin Świetlicy

 1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek.
 2. Sprzątamy po sobie.
 3. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 4. Szanujemy wszystkie przybory, gry.
 5. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych.
 6. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 7. Starannie odrabiamy zadania domowe.
 8. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 9. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.
 10. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.
 11. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.
 12. Jesteśmy kulturalni.
 13. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 14. Nie krzyczymy, nie biegamy.
 15. Nie ruszamy cudzych rzeczy.
 16. Nie niszczymy cudzych prac.
 17. Pomagamy słabszym.
 18. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom.
 19. Słuchamy poleceń nauczyciela.

     Pierwsza godzina zajęć przeznaczona jest na odrabianie prac domowych,uczniowie mają zapewnioną  pomoc nauczycielki.  Następnie  organizowane są: gry, zabawy, zajęcia w hali sportowej, pracowni komputerowej, dekorowanie sali, konkursy, zawody oraz  wycieczki lokalne według wspólnie opracowanego z uczniami Planu Zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

     

      Kto nie chce się nudzić w domu może bezpiecznie, ciekawie, aktywnie

i wesoło spędzić czas, poznać nowe koleżanki i kolegów,

współpracować z innymi oraz rozwijać swoje zainteresowania. 

                                                                                                                                                                                    


Opracowanie: szkolnastrona.pl