Szkolna świetlica/obiady/mleko

Jesteś tu: » Strona główna » Szkolna świetlica/obiady/mleko
Tygodniowy plan zajęć świetlicowych

w roku szkolnym 2018/2019r.

 

OPIEKA  ŚWIETLICOWA  NAD  UCZNIAMI  DOWOŻONYMI

 

Godziny

(od-do)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

720-805

(grupa)

45 min.

L. Zaradzka R. Pełka A. Krzesłowska A. Krzesłowska L. Zaradzka

720-805

(grupa)

30 min.

A. Bugajak

A. Krzesłowska

A. Sowa

A. Bugajak

A. Krzesłowska

L. Zaradzka

A. Bugajak

A. Sowa

L. Zaradzka

R. Pełka

A. Sowa

L. Zaradzka

A. Bugajak

A. Krzesłowska

A. Sowa

1145-1215


A. Sowa

 

 

A. Krzesłowska

(1210 - 1255)

A. Bugajak L. Zaradzka L. Zaradzka

A. Krzesłowska

(1210 - 1255)

L. Zaradzka

A. Krzesłowska

(1210 - 1255)

 

(obiad, 5 godz. + odwóz)

1 godz. 30 min.

1315-1400

(6 godz.)

45 min.

A. Sowa R. Pełka A. Krzesłowska A. Sowa A. Krzesłowska

1410-1510

(7 godz.+ II odwóz)

1 godz.

A. Bugajak

R. Pełka

A. Sowa

A. Bugajak

A. Krzesłowska

R. Pełka

A. Krzesłowska

R. Pełka

L. Zaradzka

A. Krzesłowska

A. Sowa

H. Wielogórka

A. Krzesłowska

R. Pełka

L. Zaradzka


Opieka świetlicowa podczas odwozów


 

Godziny

(od-do)

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

1255-1305

(I odwóz)

10 min.

J. Chajdas

A. Wiktorska

J. Chajdas

J. Pawlak

J. Chajdas

A. Wiktorska

R. Pełka

A. Rafalska

E. Bartnik

1455-1505

(II odwóz)

10 min.

E. Bartnik

A. Pajor

A. Pajor

R. Pełka

K. Pruchlat

A. Pajor

E. Bartnik

J. Pawlak

K. Pruchlat

A. Rafalska


 

PROGRAM PRACY ŚWIETLICY

 

Zadania realizowane w ciągu całego roku szkolnego

 1. Kształcenie nawyków kulturalnego zachowania (kultura osobista, kultura słowa).
 2. Kształcenie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie, grze, nauce.
 3. Udzielanie pomocy uczniom w odrabianiu prac domowych.
 4. Różne formy pracy z książką i czasopismem.
 5. Zabawy i gry stolikowe, dydaktyczne, zajęcia muzyczne, relaksacyjne, plastyczne.
 6. Organizowanie konkursów w grupie świetlicowej.
 7. Kształtowanie otwartości i kreatywności poprzez dyskusje, pogadanki, luźne wypowiedzi.

Regulamin Świetlicy

 1. Wszyscy dbamy o wygląd naszej świetlicy, o ład i porządek.
 2. Sprzątamy po sobie.
 3. Pamiętamy, że każda rzecz ma swoje miejsce.
 4. Szanujemy wszystkie przybory, gry.
 5. Chętnie uczestniczymy w zajęciach, grach, zabawach, w pracach porządkowych.
 6. Zachowujemy ciszę w czasie przeznaczonym na naukę, aby nie przeszkadzać innym.
 7. Starannie odrabiamy zadania domowe.
 8. Dbamy o bezpieczeństwo własne i innych.
 9. Informujemy o każdym wyjściu ze świetlicy.
 10. Wychodzimy ze świetlicy jedynie za zgodą nauczyciela - opiekuna świetlicy.
 11. Przed lekcjami i po skończonych lekcjach przychodzimy do świetlicy i swoją obecność zgłaszamy wychowawcy.
 12. Jesteśmy kulturalni.
 13. Używamy zwrotów grzecznościowych.
 14. Nie krzyczymy, nie biegamy.
 15. Nie ruszamy cudzych rzeczy.
 16. Nie niszczymy cudzych prac.
 17. Pomagamy słabszym.
 18. Zachowujemy się tak, aby nie sprawiać przykrości koleżankom i kolegom.
 19. Słuchamy poleceń nauczyciela.

     Pierwsza godzina zajęć przeznaczona jest na odrabianie prac domowych,uczniowie mają zapewnioną  pomoc nauczycielki.  Następnie  organizowane są: gry, zabawy, zajęcia w hali sportowej, pracowni komputerowej, dekorowanie sali, konkursy, zawody oraz  wycieczki lokalne według wspólnie opracowanego z uczniami Planu Zajęć opiekuńczo - wychowawczych.

     

      Kto nie chce się nudzić w domu może bezpiecznie, ciekawie, aktywnie

i wesoło spędzić czas, poznać nowe koleżanki i kolegów,

współpracować z innymi oraz rozwijać swoje zainteresowania. 

                                                                                                                                                                                    


Opracowanie: szkolnastrona.pl