Pedagog Szkolny

Jesteś tu: » Strona główna » Pedagog Szkolny

 

 

Pedagog szkolny

  mgr Anna Komodzińska

 

GODZINY PRACY 2018/2019r.

                    

PONIEDZIAŁEK        1000 – 1500 

 

WTOREK                  1000 – 1500

 

ŚRODA                     1000 – 1500

 

CZWARTEK              1000 – 1500

 

PIĄTEK                     1000 – 1500    

 

       Pedagog szkolny – organizuje w szkole pomoc psychologiczną
i pedagogiczną

dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego

i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowankom i współdziałanie
z nauczycielami,

rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracającymi uwagę na

przestrzeganie postanowień konwencji o prawach dziecka.


Zadania pedagoga

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach -
(Dz. U. Nr 228, poz. 1487)

 

do zadań pedagoga należy w szczególności:

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów,
z udziałem rodziców i nauczycieli,

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca  zawodowy,

7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

 

     Uczniu zwróć się do pedagoga gdy:


                           • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

                    • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
                    • masz problemy rodzinne
                    • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
                    • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
                    • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Poddębicach wspomaga pracę wychowawczą naszej Szkoły poprzez prowadzenie zajęć przez psychologów.   


Opracowanie: szkolnastrona.pl