2014r. "Szkoła Współpracy"

Jesteś tu: » Strona główna » REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY » 2014r. "Szkoła Współpracy"

    UCZESTNICZYMY     

    W OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE

                                                                      

            „SZKOŁA WSPÓŁPRACY”

                                                         

                                                       

 PODCZAS FESTYNU MAJOWEGO W DNIU 31 MAJA REALIZUJEMY JEDNO Z ZADAŃ PROJEKTOWYCH,

 A MIANOWICIE WYKONANIE  TZW. MURALA

 NA MURZE ZAMIAST „DZIEŁA” WYKONANEGO

 NA NIM WCZEŚNIEJ PRZEZ  PSEUDOKIBICÓW

Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.


Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Do udziału w projekcie zaproszono szkoły i przedszkola z całej Polski
o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych. Podczas etapu rekrutacji spośród zgłoszonych deklaracji udziału w projekcie wybranych zostało
co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. W sumie wsparciem w ramach projektu objętych zostanie ponad 6600 uczestników.


Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

Opracowanie: szkolnastrona.pl