REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY

Jesteś tu: » Strona główna » REALIZOWANE PROGRAMY I PROJEKTY

Rok szkolny 2018/19Ogólnopolski Projekt Edukacyjny LEPSZA SZKOŁA GWO; matematyka, język polski


Rok szkolny 2017/18


Rok szkolny 2016/17


Ogólnopolski program "Śniadanie daje moc"

element edukacji zdrowotnej

Rok szkolny 2015/16
Uniejowskie Szkoły przyjazne ekologii

 

            Gmina Uniejów otrzymała dotację z WFOŚiGW na realizację dwóch wniosków, przygotowanych przez nauczycieli i dyrektorów zainteresowanych szkół, złożonych na ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi konkurs „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/16”.
W ramach Konkursu złożono 302 wnioski o przyznanie dofinansowania. Zarząd Funduszu przyznał dofinansowanie dla 164 wniosków, które zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym przez Kolegium Konkursowe.

Dofinansowane wnioski to:

 1. Projekt (zadanie) pn. „Nasza misja – ekologia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Uniejowie”: całkowita wartość projektu – 32.700,00 zł.
  (z czego: 29.400,00
  dofinansowanie  WFOŚiGW w Łodzi, 3.300,00 zł – środki własne Gminy)
 2. Projekt (zadanie) pn. „Spacery po Uniejowskich Zdrojach i Okolicy” – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej w Wieleninie: całkowita wartość projektu – 19.700,00 zł ( z czego: 17.500,00 zł dofinansowanie
  z WFOŚiGW
  w Łodzi, 2.200,00 zł udział własny Gminy).

 W ramach Programów zostaną zrealizowane m. in. następujące zadania:

 1. W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Uniejowie:
 • zakup pomocy dydaktycznych (184 szt. na łączną kwotę  8.380,00 zł);
 • wycieczki, warsztaty i zajęcia terenowe (poza Uniejów) dla uczniów: ZOO
  w Borysewie (4 grupy uczniów- ok. 190 osób), Bełchatów (ok. 44 osób), Łódź

 (2 grupy – ok. 85 osób), Spała (ok. 45 osób), Rogów (ok. 41 osób), Szczyrk – wycieczka
trzydniowa (ok. 41 osób);

 • warsztaty i zajęcia stacjonarne dla poszczególnych poziomów szkoły podstawowej
  (ok. 294 uczestników);
 • konkursy z nagrodami – szkolne: plastyczne, wiedzowe ; gminny plastyczny
  (dla klas I SP w Uniejowie i oddziałów przedszkolnych);
 1. W Szkole Podstawowej w Wieleninie:
 • warsztaty stacjonarne prowadzone metodami aktywizującymi z wykorzystaniem technik twórczego myślenia dla poszczególnych klas; ­­­­­­
 • zakupione zostanę drobne pomoce dydaktyczne;
 • dzieci wezmą udział w wycieczkach: do Geotermii Uniejów (3 grupy), ścieżka edukacyjna Zieleń (2 grupy), Zagroda Młynarska – wiatraki (6 grup), Zbiornik Jeziorsko i elektrownia wodna (1 grupa), odkrywka węgla brunatnego Adamów i Nadleśnictwo Turek (2 grupy), Uniejów – park zamkowy (2 grupy);
 • zorganizowane zostaną następujące konkursy: Gminny konkurs przyrodniczy o tytuł „Młodego przyrodnika”, Gminny Konkurs Recytatorski o tematyce ekologicznej,    Szkolny Konkurs Plastyczny „Oszczędzam wodę i energię”, Szkolny Konkurs Plastyczny „Szanuję przyrodę – nie depczę, nie śmiecę, nie hałasuję”.

   Poza tymi działaniami w obu szkołach program ekologiczny będzie realizowany także podczas zajęć lekcyjnych i akcji proekologicznych. Dofinansowane programy edukacji ekologicznej są przewidziane do realizacji na cały rok szkolny 2015/2016.


W Gimnazjum im. Abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego

w Zespole Szkół w Uniejowie

    Zespół Szkół w Uniejowie realizuje ww. projekt dzięki dofinansowaniu, jakie otrzyma Gmina Uniejów (dla wniosku przygotowanego przez Zespół Szkół ) na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej.

 

 Na zadanie: EKOPRACOWNIA „GIMNAZJALNE LABORATORIUM EKOLOGICZNE”w Gimnazjum im. Abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego w Zespole Szkół w Uniejowie. Całkowity koszt projektu  został określony we wniosku na kwotę 37.498,36 złotych - z czego 34.999,00 złotych stanowi dotacja z WFOŚiGW, a 2.499,36 jest udziałem własnym z budżetu Gminy Uniejów.

 

    Projekt obejmuje: prace w sali nr 303 polegające na cyklinowaniu i lakierowaniu parkietu (udział własny Gminy), pełne wyposażenie Sali w między innymi: stoliki i krzesła uczniowskie z regulowaną wysokością, zestaw mebli, biurko i fotel nauczycielski, 10 lamp oświetleniowych, 71 pozycje różnorodnych pomocy dydaktycznych, zestaw interaktywny (tablica interaktywna, laptop i projektor) oraz kwiaty doniczkowe. Zostaną również przeprowadzone zajęcia i konkursy w oparciu o zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt;

    Informacje o projektach realizowanych przy wsparciu WFOŚiGW w Łodzi można znaleźć na stronie www.zainwestujwekologie.pl

Rok szkolny 2015/16"Program Bezpieczna+"

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”.

 


Rok szkolny 2014/15

   


Rok szkolny 2014/15

       Projekt - "Szkoła Współpracy"

 

                        www.szkolawspolpracy.plRok szkolny 2014/15

       Projekt - Szkoły Kluczowych Kompetencji

                  Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
                  Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego
                  Kapitał Ludzki
 


 Rok szkolny 2014/15

       Projekt – "MultiSport"

               współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turysty

                              http://www.msport.gov.pl/article/projekt-multisport


Rok szkolny 2014/15

        Program "Mały Mistrz"

               współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

                              http://www.malymistrz.pl/main/show_static/1Rok szkolny 2013/14

Znalezione obrazy dla zapytania logo lepsza szkoła

Projekt Lepsza Szkoła                                                   

     edycja - Ogólnopolski projekt edukacyjny     

                               


Rok szkolny 2013/14

       Projekt - Szkoły Kluczowych Kompetencji

 

                    Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


 


Rok szkolny 2013/14

         Projekt – „Uczeń Ratownik”

            http://www.medycynaprywatna.pl/falck-medycyna-akcja
                     -edukacyjna-ucze-ratownik

 

 

 


Rok szkolny 2013/14

           Program Edukacyjny
       National Geografic Odkrywca

                       www.ngodkrywca.pl

 

Rok szkolny 2013/14

       Projekt - "Szkoła Współpracy"

                        www.szkolawspolpracy.pl

 
Rok szkolny 2013/14

     Bezpieczne Wakacje

             http://www.bezpiecznewakacje.pl

 


Rok szkolny - 20012/13

       Projekt – „Indywidualizacja programu
       nauczania w szkołach podstawowych
       w gminie Uniejów”

                                    (beneficjent - Gmina Uniejów) – (68 uczniów)

                                     www.uniejow.pl

 

Rok szkolny 2009/2010

          Projekt „Odkryj możliwości swojego         

                                                                    umysłu”

                                 (beneficent - Gmina Uniejów) – (300 uczniów)

                                 www.uniejow.pl

 

 Rok szkolny - 2009/10

 

          Projekt–„Podnoszenie kompetencji kluczowych i rozwój uczniów  wybranych szkół
z woj. łódzkiego poprzez  atrakcyjne formy edukacji i przeciwdziałania patologii

                                     (beneficjent - Łódzki Szkolny Związek Sportowy) - (120 uczniów)

                                      http://www.lszs.plRok szkolny - 2008/09, 2009/10, 20011/12

          Projekt - „Pierwsze uczniowskie
      doświadczenia drogą do wiedzy”
 
             

                              (beneficjent - Grupa Edukacyjna S.A.) – (70 uczniów).

                               http://www.pierwszaki.eu
Galerie

Opracowanie: szkolnastrona.pl