Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

Tutaj znajdziesz niezbędne informacje

dotyczące rekrutacji

 

 

W Szkole Podstawowej

im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie

 trwa rekrutacja na udział w projekcie

„Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych”

 

Projekt jest realizowany przez Gminę Uniejów

współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020

Osi priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

1.  Warunkiem przystąpienia do projektu jest złożenie deklaracji,  zaakceptowanie Regulaminu i zawarcie umowy uczestnictwa.

2.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić chęć uczestnictwa
w wybranych formach  wsparcia poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępny na stronie: www.zsuniejow.szkolnastrona.pl/

w zakładce dokumenty  • List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej
  • REKRUTACJA 2018/2019R.

 na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone najważniejsze pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji, terminy egzaminów po szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz wyników egzaminów. Strona będzie aktualizowana i uzupełniana o nowe treści.

REKRUTACJA 2018/2019R.

Opracowanie: szkolnastrona.pl