Aktualności

Jesteś tu: » Strona główna » Aktualności

 Troje uczniów klas III gimnazjum naszej szkoły wykazało się wysokim poziomem wiedzy z ważnej dziedziny, jaką jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo i zakwalifikowało się do finału, który odbył się w Wojsławicach 27 kwietnia. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat praw człowieka, międzynarodowych organizacji, zagrożeń typu ubóstwo czy terroryzm, największych konfliktów zbrojnych współczesnego świata, bezpiecznych ulic, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zdrowia, a także ekologii.

Sukces w międzypowiatowym konkursie „Bezpieczni, świadomi, zdrowi”
czytaj więcej

   Dwie drużyny harcerskie i gromada zuchowa działająca przy Zespole Szkół w Uniejowie dnia 23 kwietnia 2016 r. wyjechały
do Stemplewa na 24 Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej. Oprócz zuchów i harcerzy w festiwalu mogli wziąć udział uczniowie, którzy nie są członkami ZHP. Na scenie stanęły: zuchy, harcerze i uczniowie z Jeziorska, ze Skęczniewa, Świnic Warckich, Stemplewa, Wielenina i Uniejowa.

             Z piosenką mile spędzone chwile...
czytaj więcej

 

Klasy Ia, Ib, Ic na wycieczce w Łodzi w dniu 22.04.2016 r.

„Czas, którego nie można odstąpić, wypożyczyć, schować w piasku, można go jedynie ofiarować komuś, kto do serca czas nasz schowa" czyli edukacja przez sztukę teatru.

Cytowanymi powyżej słowami wyśpiewanymi przez aktorów
w piosence finałowej, kończy się spektakl Teatru Arlekin w Łodzi,
w którym udział wzięły pierwszaki z naszej szkoły. 

Pierwszaki za pan brat z kulturą
czytaj więcej

   W trosce o poprawę warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz zmniejszanie liczby ofiar wypadków drogowych z ich udziałem, Polski Związek Motorowy
i Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydział Edukacji UMŁ zorganizował XXIX Ogólnopolski Turniej BRD.

W eliminacjach brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści z terenu powiatu poddębickiego. Każdy uczestnik turnieju musiał rozwiązać test ze znajomości zasad i przepisów
o ruchu pieszych i rowerzystów oraz znaków drogowych. Następnie każdy uczeń sprawdził swoje umiejętności  kierowania rowerem na trudnym torze przeszkód.

Eliminacje powiatowe BRD
czytaj więcej

   Mali aktorzy klas II i III oraz Gromada Zuchowa Krasnonutki
z Zespołu Szkół w Uniejowie od dłuższego czasu przygotowywali
się do wzięcia udziału w XII Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych. Dnia 19 kwietnia 2016r. na deskach sceny Szkoły Podstawowej w Poddębicach wystąpiło siedem grup teatralnych,
w tym trzy zespoły z naszej szkoły.

Teatromaniacy
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl