Aktualności

Jesteś tu: » Strona główna » Aktualności

   Majowy czas dla zuchów z GZ Krasnonutki i harcerzy Hufca Uniejów rozpoczął się bardzo pracowicie. W dniach 30 IV i 01 V 2016r. aktywnie uczestniczyli w Majówce zorganizowanej z inicjatywy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych. Impreza odbyła się tak, jak przed laty na polanie parku krajobrazowego wśród starych drzew, które pamiętają wesołe zabawy przy dźwiękach muzyki.

czytaj więcej

 Troje uczniów klas III gimnazjum naszej szkoły wykazało się wysokim poziomem wiedzy z ważnej dziedziny, jaką jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo i zakwalifikowało się do finału, który odbył się w Wojsławicach 27 kwietnia. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat praw człowieka, międzynarodowych organizacji, zagrożeń typu ubóstwo czy terroryzm, największych konfliktów zbrojnych współczesnego świata, bezpiecznych ulic, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zdrowia, a także ekologii.

Sukces w międzypowiatowym konkursie „Bezpieczni, świadomi, zdrowi”
czytaj więcej

   Dwie drużyny harcerskie i gromada zuchowa działająca przy Zespole Szkół w Uniejowie dnia 23 kwietnia 2016 r. wyjechały
do Stemplewa na 24 Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej. Oprócz zuchów i harcerzy w festiwalu mogli wziąć udział uczniowie, którzy nie są członkami ZHP. Na scenie stanęły: zuchy, harcerze i uczniowie z Jeziorska, ze Skęczniewa, Świnic Warckich, Stemplewa, Wielenina i Uniejowa.

             Z piosenką mile spędzone chwile...
czytaj więcej

 

Klasy Ia, Ib, Ic na wycieczce w Łodzi w dniu 22.04.2016 r.

„Czas, którego nie można odstąpić, wypożyczyć, schować w piasku, można go jedynie ofiarować komuś, kto do serca czas nasz schowa" czyli edukacja przez sztukę teatru.

Cytowanymi powyżej słowami wyśpiewanymi przez aktorów
w piosence finałowej, kończy się spektakl Teatru Arlekin w Łodzi,
w którym udział wzięły pierwszaki z naszej szkoły. 

Pierwszaki za pan brat z kulturą
czytaj więcej

   W trosce o poprawę warunków bezpiecznego uczestnictwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz zmniejszanie liczby ofiar wypadków drogowych z ich udziałem, Polski Związek Motorowy
i Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydział Edukacji UMŁ zorganizował XXIX Ogólnopolski Turniej BRD.

W eliminacjach brali udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjaliści z terenu powiatu poddębickiego. Każdy uczestnik turnieju musiał rozwiązać test ze znajomości zasad i przepisów
o ruchu pieszych i rowerzystów oraz znaków drogowych. Następnie każdy uczeń sprawdził swoje umiejętności  kierowania rowerem na trudnym torze przeszkód.

Eliminacje powiatowe BRD
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl