Aktualności

Jesteś tu: » Strona główna » Aktualności

Dzień 22 stycznia 2016 roku

Zmierzch zapada.

Na niebie pojawia się gwiazda blada.

Sala pięknie przystrojona, nastrój czyni, miłych gości woła.

Zebrało się bardzo liczne grono i wtedy właśnie…

                Uczniowie klasy II b i II c  celebrowali Dzień Babci i Dzień Dziadka wystawiając Jasełka. Osobliwy scenariusz zaskoczył zebranych gości, ponieważ nagle przed nimi została odkryta cała misterna praca związana z przygotowaniem przedstawienia.

Dzień Babci i Dziadka - Jasełka
czytaj więcej

   W ramach programu „Książki naszych marzeń” do którego nasza szkoła przystąpiła, uczniowie mieli szansę zdecydować jakie książki chcieliby, żeby zostały zakupione do biblioteki szkolnej. Program finansowany  przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wspierany przez Gminę Uniejów, która zdecydowała się na złożenie wniosku, deklarując jednocześnie 20% wkładu własnego na realizację zakupów. 

Szkoła otrzymała dotację w wysokości 2713 zł. Z dostępnych środków zostało zakupionych 176 książek.

„Książki naszych marzeń”
czytaj więcej

   W składzie Uniejowskiej Grupy Integracyjnej pojawiło się liczne grono uczniów oraz absolwentów naszej szkoły. W ubiegłym roku grupa wystąpiła wspólnie z zespołem Raz Dwa Trzy. Koncert poprowadziła sama Anna Dymna. W tym roku w Kolegiacie Uniejowskiej w Święto Trzech Króli zabrzmiały dźwięki góralskiej muzyki. Dzieci i młodzież z naszej gminy, uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stemplewie mieli okazję uczęszczać na wspólne warsztaty wokalne, które odbywały się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.

Góry w naszych sercach...
czytaj więcej
Życzymy, żeby spełniały się marzenia
- te małe i te wielkie.

A w życiu rodzinnym spokoju i bezpieczeństwa.
Szczęśliwego Nowego Roku 2016!

Życzymy wszystkim Uczniom
i ich Rodzicom, Pracownikom Szkoły

  wszystkiego najlepszego.

   Tradycyjnie, jak co roku w sali OSP w Uniejowie, dnia 22 XII 2015r. odbyła się harcerska  Wigilia Hufca ZHP Uniejów. W spotkaniu aktywny udział wzięła Gromada  Zuchowa KRASNONUTKI  działająca przy ZS w Uniejowie. Sala w tym dniu zamieniła się w magiczne miejsce pełne bożonarodzeniowego czaru. W centralnym miejscu została umieszczona szopka, a nad nią rozgwieżdżone   niebo. Nie zabrakło ogniska(symbolu ciepła i ogniska domowego), przy którym odpoczywali strudzeni  pastuszkowie. Stoły przykryte białymi obrusami, a na nich świąteczne stroiki i lampiony, zapraszały przybyłych do wspólnego kolędowania.

czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl