Aktualności

Jesteś tu: » Strona główna » Aktualności

   W dzień 22 lutego – rocznicę urodzin założyciela skautingu Roberta Baden – Powella i jego żony,  zuchy i harcerze obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Członkowie Hufca ZHP Uniejów zgromadzili się licznie
w Zespole Szkół w Uniejowie. Obecne były drużyny z Jeziorska, Piekar, Szadku, Wielenina i Uniejowa.

BRATNIE SŁOWO…
czytaj więcej

      Pod takim hasłem 22 lutego br. odbył się Powiatowy Konkurs dla Gimnazjalistów.
W gmachu organizatora, czyli Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach, do rywalizacji literacko – ortograficznej przystąpiło 48 uczestników z 7 gmin: 6 z powiatu poddębickiego

i gościnnie ze Świnic Warckich. Należało wykazać się znajomością twórczości poetki
i jej związków z naszym regionem oraz umiejętnościami ortograficznymi.
Nagrodzono i wyróżniono 7 osób.

    Nasze gimnazjum godnie reprezentowały 4 uczennice: Oliwia Raźniewskaz kl. IIA wywalczyła II. miejsce (opiekun – A. Kaczmarek),a Wiktoria TomczykIV. miejsce (opiekun – Jolanta Chajdas). Gratuluję!

A.Kaczmarek

„Spotkanie z Marią Konopnicką”
czytaj więcej

   17  lutego 2017r. odbyła się lekcja zajęć artystycznych z muzyki inna niż zawsze. Dziewczynki z grupy ,,Dworzan” przybliżyły nam okres średniowiecza, dworskich i mieszczańskich tańców, omówiły strój dworski. Każdy mógł ostrożnie dotknąć sukni średniowiecznej, ustroić się w średniowieczne nakrycie głowy i wziąć w rękę praw-dziwą skórzaną sakiewkę.

Lekcja inna niż zawsze
czytaj więcej

   W czasie tegorocznych ferii zimowych instruktorzy z Wielenina tradycyjnie zorganizowali trzydniowy biwak w dniach
20–21–22 stycznia 2017, ale tym razem w Szkole Podstawowej
w Wilamowie. Gromada Zuchowa „Krasnonutki” działająca przy Zespole Szkół w Uniejowie wzięła aktywny udział w tych warsztatach.

Harcerskie Warsztaty Noworoczne
czytaj więcej

   01 stycznia 2017r. w hali sportowej z ZS w Uniejowie odbyło się spotkanie Rodziców, nauczycieli z Panem Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem w związku z nową reformą edukacji. Następnie  Rodzice uczniów klas trzecich gimnazjalnych spotkali się
z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnymi - LO, Technikum Poddębice, ZS Rolniczych  Kaczki Średnie, Powiercie.

czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl