Kampania związana z nową formą używania narkotyków.

Jesteś tu: » Strona główna » Dla rodziców » Kampania związana z nową formą używania narkotyków.

Szanowni Państwo,

 

W załączeniu przesyłam wspólny list Pana Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pana Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, dotyczący ogólnopolskiej kampanii pn. „Przyjmuje leki czy bierze? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania”.

 

Kampania jest odpowiedzią na narastający problem związany z tą nową formą używania narkotyków. Opinie toksykologów, lekarzy, a także terapeutów uzależnień wskazują na zwiększającą się liczbę przypadków używania przez młodzież leków dostępnych bez recepty, gdy tymczasem rodzice i nauczyciele bardzo często nie  są świadomi tego zjawiska i konsekwencji z nim związanych.

 

W ramach kampanii opracowano materiały edukacyjne dla rodziców i nauczycieli - wśród nich podręcznik dla rodziców ,,O lekach, marihuanie i dopalaczach - bez histerii", który ma być źródłem wiedzy, ale również pomocą w kształtowaniu umiejętności wychowawczych, a także scenariusz spotkania z rodzicami „Szkoła i rodzice wobec zagrożeń substancjami psychoaktywnymi”.

 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z materiałami, dostępnymi na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a także o upowszechnienie informacji o tej kampanii w środowisku szkolnym.

 

Z poważaniem

 

Jerzy Deneka

Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych


 

Opracowanie: szkolnastrona.pl